• Atle Austad er spesialist i klinisk psykologi og spesialist i klinisk sexologi, og har møtt Viggo Kristiansen ukentlig i ti år. FOTO: RUNE PETTER NESS

- Hva psykologen mener om Kristiansens skyld, er uinteressant for rettsapparatet

Advokat Harald Stabell mener psykolog Atle Austads støtte til forvaringsdømte Viggo Kristiansen er uinteressant for Gjenopptakelseskommisjonen.