• Denne brygga ble i fjor godkjent av Lillesand kommune da den ble redusert med 11 kvadratmeter, men må nå rives fordi det aldri ble innhentet tillatelse fra grunneier. FOTO: Torbjørn Witzøe

Denne ulovlige bryggen må fjernes

Naboene som uten lov bygde en brygge på eiendommen til Kay Jørgensen, må rive innen nyttår.