– Har det skjedd straffbare forhold, vil vi etterforske dette