Dødssyk kreftpasient tvunget på sykehuset daglig den siste tiden

foto