Vil tvinge kommunene til å gi fritt brukervalg

foto