• Steinsåstunnelens vestgående felt blir stengt under arbeidet med å rassikre tunnelen. All trafikk blir dirigert gjennom østgående løp. FOTO: Arkivfoto

Redusert hastighet på E 18 etter steinras

All trafikk gjennom Steinsåstunnelen på E 18 Lillesand blir kjørt gjennom østgående tunnelløp de kommende dagene etter at et steinras er oppdaget i vestgående løp.