Anbefaler at NOV får bygge

Kommuneadministrasjonen ber politikerne vedta NOVs nybygg med inntil 40.000 kvadratmeter gulv og «bare» 400 parkeringsplasser.