• Asylsøkere - forsvarerne.jpg FOTO: Hallgeir Oftedal

Legene synset om alder på asylsøker

Den ene av to unge asylsøkere tilstod i Kristiansand tingrett at de fraktet 5000 narkotiske tabletter av typen Rivotril fra Drammen. Alderen på de tiltalte er usikker, og legene synset i retten om hvor gamle de to er.