• Når den nye firefeltsveien mellom Kristiansand og Ålgård står ferdig, kan bilistene suse av gårde i 110 kilometer i timen. Dermed kan det spares inn én time i kjøretid mellom Kristiansand og Stavanger, sammenliknet med i dag. Bildet er fra Fidjebakken i Kristiansand. FOTO: Tormod Flem Vegge

Blir to timers kjøretid i 110 kilometer i timen

Ny E 39 vil korte ned reisetiden mellom Kristiansand og Stavanger med én time. Fire felt mellom Arendal og Tvedestrand vil redusere reisetiden med 10 minutter.