• Fylkesmannen har avdekket svikt i hvordan deprimerte barn blir behandlet av ansatte hos avdelingsleder Karl Erik Karlsen ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på Sørlandet sykehus. FOTO: Olav R_li

Sjekket ikke selvmordsfare hos barn

I 20 av 30 tilfeller har ikke Sørlandet sykehus vurdert om deprimerte barn sto i fare for å begå selvmord.