• Denne saken må vi få en orden på, sier storingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) (til v.) til samferdselslminister Ketil Solvik-Olsen. FOTO: Siv Dolmen

Utsikt til bedre skilting på E 39

Utsikten hotell i Kvinesdal taper millionbeløp fordi de ikke får lov til å sette opp skilt på E 39. Nå håper de på en løsning.