• Et av punktene mannen ble dømt for var kjøp av 150 gram hasj. Her fra ett av politiets besøk hos domfelte. FOTO: Baard Larsen

Erkjente kjøp og oppbevaring av narkotika

Gjennom sommeren 2013 kjøpte mannen 150 gram hasj, og brukte narkotika. Nå har han erkjent sine synder og fått sin dom.