• Ommund Engestøl Flakk glede seg til å kjøre kortesje fra Kristiansand til Lillesand under årets amcar-treff på Roligheden. Her avbildet foran sin Mercury Montery 1970-modell. FOTO: Erlend Olsbu

Amcar-kortesje fra Kristiansand til Lillesand

Ommund Engestøl Flakk ville helst ha cruiset gjennom Markens i sin Mercury Montery 1970-modell, men fikk ikke lov. Dermed ble det bilkortesje til Lillesand i stedet.