• FOTO: Scanpix

Mange pensjonister vil jobbe

Mer enn hver fjerde pensjonist som er eldre enn 67 år skulle gjerne ha fortsatt i arbeidslivet.