• MÅLBEVISSTE: Regjeringens klimaplan er verdens mest ambesiøse, og Stoltenberg garanterer at den innfris. FOTO: Poppe, Cornelius

Rushtidsavgift i Kristiansand

Det kan komme til å koste så mye som 50 kroner å kjøre inn i Kristiansand i rushtiden. Avgiften er et av mange tiltak i regjeringens klimaplan.