For mye ozon i Birkenes

Grenseverdien på 160 mikrogram ozon per kubikkmeter luft ble overskredet ved målestasjonen i Birkenes i Aust-Agder torsdag, opplyser Norsk institutt for luftforskning (NILU).