• FOTO: Kjetil Reite

388 millioner til vindmøller på Lista

Halvparten av statlige midler til vindmøller havner på Lista.