Garanterer rassikker E 18 i Grimstad

— Fjellet er ferdig, sier prosjektleder Harald Tobiassen om Spedalen-Bie, som åpnet etter rassikringsarbeid i dag.