• FORVIRRENDE SAKSBHANDLING: Varaordfører Nils Gj. Østerhus synes det er forvirrende når rådmannen i Evje og Hornnes drar fram en masse negative sider ved utbygging av Fennefossen - for så å gå inn for utbyggingen. FOTO: Johs. Bjørkeli

Gir ikke opp kampen for Fennefoss

Når formannskapet i Evje og Hornnes behandler planene for å bygge kraftverk i Fennefossen i dag, står trolig varaordfører Nils Gjermund Østerhus (Sp) alene som motstander.