Siktet med lekepistol på asylmottak-ansatte

Frifunnet fordi de ansatte ikke følte seg truet.