SONGDALEN: – Partiprogrammet sier at Frp tar avstand fra enhver forskjellsbehandling ut fra etnisitet, religion eller rase. Men politikken, og særlig retorikken, bidrar i stedet til å skape fronter, og er reaksjonær, sier Joseph Salomonsen (34).

Når fylkestinget er ferdig på tirsdag, er han klar til å melde seg ut.

– Fylkestinget er mitt siste politiske møte. Det er nesten ett år siden jeg sa fra til partiledelsen, men av lojalitet til mine velgere står jeg løpet ut. Jeg har vært lojal og stemt med partiet i ni av ti saker, selv om jeg har vært uenig, sier Salomonsen.

– Politisk selvmord

– Jeg begynte å studere statsvitenskap for å gjøre en bedre jobb som politiker. Det gikk ikke helt etter planen. Som jeg pleier å si, når folk spør: Å studere statsvitenskap er politisk selvmord for en Frp-er. Først ble jeg svekket i min tro, siden fant jeg sentrale feil i partiets politikk. Du kan snakke mye om ideologi, men når man ser helheten og systemet, viser historien at den norske modellen med blanding av privat og offentlig fungerer optimalt. Det viser alle indekser. Det er mye å ta fatt i, men man trenger absolutt ingen kursendring, sier Salomonsen.

I august leverer han masteroppgaven om forskjell mellom retorikk og praksis i Midtøsten, med fokus på Iran. Nå vil han undervise og satser på akademisk karriere.

– Jeg vil ikke være politisk aktiv, men det er sosialdemokratiet som har min sympati nå, sier han. Og gjør det klart:

– Jeg har bare godt å si om mine partikolleger. Jeg har fått god behandling. I motsetning til andre, som går fordi de ikke får posisjoner eller støtte, er det politikken som gjør at jeg går fra Fremskrittspartiet, sier Salomonsen.

Kritikk

Kritikken hans mot Frp går først og fremst på forskjellsbehandlingen han opplever.

– Visst har vi utfordringer med deler av islam, men vi må angripe det individuelt. Kollektive angrep er dumt. En stor oljenasjon som Norge, må styres av mer ansvarlig politikk enn hva Frp viser til. Styrken på et demokrati vises ut fra hvordan man behandler minoriteter, men i Frp er det en svakhet hvis man innrømmer minoriteter noe.

– Leder Christian Tybring-Gjedde i Oslo Frp sier «innvandringen truer med å rive Norge i filler». Og da jeg hørte hans uttalelser om innvandrere til landsmøtet i vår ble jeg vettskremt. Slike kollektive utspill hører ikke hjemme i et liberalistisk parti.

– Dessuten blander partiet kortene. Man snakker varmt om korset, men vil nekte hijab. Man skal være meget hard med ekstremisme, men hijab handler om personlig religionsfrihet, akkurat som enkelte religioner ønsker annen svømmeundervisning.

Forskjeller

– Frp og andre snakker om at innvandrere er de dårligste på skolen. Ja vel? Men ingen snakker om at innvandrere også er på toppen over de beste på skolen? Faktisk er det mer variasjon innad mellom innvandrergrupper, enn mellom innvandrere og Norges befolkning for øvrig, sier Salomonsen, og fortsetter:

– I Fremskrittspartiet er det en frykt for faglighet. Man skal helst ha skitt på skoene, være tømrer eller noe slik. Partiet mangler også ærlighet og ryggrad til å gå inn i tyngre saker. Siv Jensen sier EU ikke er viktig for oss. Men det er jo det, men partiet går ikke dypt nok i de viktigste sakene. Innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen foreslo å legge norske asylmottak i Afrika. Forslaget hans ville blitt tidenes største uhjelpspakke, fordi man kunne risikere å måtte bygge opp hele samfunnet der disse skulle ligge, for å tilfredsstille krav til slike mottak. Det er Frp, de skyter fra hofta og håper folk går på det, sier Salomonsen.