• FOTO: Jon Anders Møllen

Advokaten fulgte drapssiktede til politiet

Siktede tok selv kontakt med advokaten og ønsket bistand.