• FOTO: Kjetil Samuelsen

Og kulturhuset skal hete...

Kulturhuset. Ja, det er faktisk det nye navnet.