• FOTO: Johs. Bjørkeli

Ulykkessving på rv 9 i Bykle fjernes

Én kilometer sør for avkjørselen til Hoslemo i Bykle fjernes i disse dager en farlig sving på riksveg 9.