Elev skadet i eksplosjon

En gutt i niende klasse på Flekkefjord ungdomsskole ligger med andregrads forbrenninger på Stavanger universitetssykehus etter at fire ungdommer blandet kjemikalier som eksploderte.