Stjal safe fra leilighet

Brøt seg inn i leilighet og fraktet safe ved hjelp av tralle.