Nødloggen etter Caledonien-brannen

I granskningsrapporten etter hotellbrannen fra Direktoratet for brann— og eksplosjonsvern og Statens bygningstekniske etat er en detaljert logg fra brannen gjengitt.