• FRAMTIDSTRO: Karin Berthelsen og Svein-Atle Toresen har tro på at livet kan ta en positiv retning for de sju barnevernsbarna som har inngått i Prosjekt respekt. FOTO: Jon Anders Møllen

Drastisk fall i kriminaliteten

Sju institusjonsungdommer sto bak 383 forbrytelser på ett år da Prosjekt respekt ble akuttinnført og barna spredt. Nå er flere tilbake i Agder på skole og i jobb. Og antall forbrytelser har sunket drastisk.