• PLANLEGGER: Tirsdag morgen satt kulturrådgiver Tove Linda Høgstøl (t.v) og planla neste års kulturhusprogram sammen med kulturskolens Ingunn Abrahamsen og kulturhuskoordinator Jannicke Usterud. FOTO: Odd-Inge R nning Uleberg

Halverer i kulturhuset

Tross suksess, Vennesla kommune greier ikke å opprettholde trøkket i kulturhustilbudet neste år. Det må halveres.