• FOTO: Amund Hestsveen

Flere trafikkforhold på snøføret

Morgenrushet østover fra Kristiansand var også i dag noe seigere enn vanlig.