Shalam-søknad avvist av politikerne

Et samlet helse— og sosialutvalg i Kristiansand gikk i mot en søknad fra Shalam om å få overført 500.000 kroner til et dagtilbud for rusavhengige.