• FOTO: TORSTEIN ØEN

Legger ut nye skattelister

Politikerne i Kristiansand erkjenner at informasjonen til huseierne har vært mangelfull og forvirrende.