Mopedulykke i Vanse

En 52-åring er brakt til legevakt etter en mopedulykke i Vanse mandag morgen.