• DRIFTSSTYRET: Politikerne i Mandal vil ha mer åpenhet. Blant annet er det laget et reglement om at alle ansatte har full ytringsfrihet bortsett fra i taushetsbelagte saker. FOTO: Jarle R. Martinsen

Ønsker mer åpenhet

Mandal kommune ønsker å bli enda mer åpen — både overfor media og befolkningen.