Misfornøyde med skolemateriell

Skolene i Vennesla kommer noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet på en brukerundersøkelse blant foreldre og elever i skolen.