• OPPGITTE: Morten Ekeland og Nora Olsen i Mandal SV er oppgitte over at de som parti vingeklippes betydelig når driftsstyret skal behandle langt flere saker som ikke kommer i bystyret. FOTO: Jarle R. Martinsen

Småpartiene vingeklippes

For å spare penger vil rådmannen i Mandal at en lang rekke saker heretter skal avgjøres i driftstyret og ikke i bystyret. Det reagerer småpartiene sterkt på.