• MANGELFULL BEHANDLING: Her ved Sørlandet sykehus i Arendal sin barneavdeling fikk tre nyfødte kritikkverdig mangelfull behandling i fjor høst. FOTO: Reidar Kollstad

- Feilbehandlingen burde vært unngått

I fjor høst fikk tre nyfødte mangelfull behandling ved Sørlandet sykehus Arendal. Fylkeslegen mener hendelsene burde vært unngått.