- Det er snøkaos på veiene

Lite trafikk på Agderveiene er trolig medvirkende årsak til at det har gått rolig for seg i dag.