• FOTO: Ernest Boswarva

Husbrann i Arendal

Bruk av en varmepistol forårsaket trolig branntilløp i en bolig i Kastellveien i Arendal torsdag.