Køer på Bjørndalssletta

Det var lange køer på østsiden av Kristiansand etter et trafikkuhell.