Innbrudd i gatekjøkken

Tyver har i løpet av natten stjålet tobakk og kontanter fra Apadana kiosk i Arendal.