Fra 6. mai og inntil ti dager framover vil avløpsvann slippes urenset ut i sjøen. Pumpestasjonene på Kongsgård og Kuholmen vil bli tatt ut av drift for oppgraderinger.

Det skriver Kristiansand kommune på nettsiden sin.

I den anledning frarådes bading fra utslippsdatoen til 18. mai.

– Dette medfører forurensing av vannet med tarmbakterier, og vi ønsker å opplyse bredt om dette, da vi fraråder alle å bade i området i denne perioden, sier Jørund Haugland, ingeniør og prosjektleder ved vann- og avløpsenheten i Kristiansand kommune.

– Ingen permanent fare

Avløpet fra alle tilkoblede husstander bli sluppet direkte ut i sjøen i Kongsgårdbukta og Kuholmbukta i denne perioden.

Områdene hvor det frarådes å bade strekker seg fra Varoddbroa ut i Byfjorden og er skravert med gult og rødt. Foto: Kristiansand Kommune

– Bakteriene vil bli naturlig nedbrutt i havet og forsvinne etter noe tid, så det er ingen permanent fare, understreker Haugland.

Må regne med støy

Det er montert en oppsamlingskum på 12 meters dybde der utslippet skjer. Den er for ting som flyter eller synker, som våtservietter og andre fremmedlegemer som ikke løses opp i vann.

Kommunen opplyser også at naboer til Kongsgårdbukta bobilparkering, hvor arbeidet utføres, imidlertid må regne med noe støy utenom normal arbeidstid i det aktuelle tidsrommet.