Flekke­røytun­nelen: – I dialog med Statens vegvesen om utred­ning