Strategisk valg på sykehuset: Anbefaler robot i Kristiansand