– Når man blir litt for kjepphøy, da går det ofte gærent

foto