• Læringssverkstedet barnehage Eidet på Justneshalvøya er blant dem som er foreslått skattlagt. FOTO: Arkivfoto

Studentboliger og barnehager slipper skatt

Det politiske flertallet vil frita studentboliger, sosialboliger og private barnehager fra eiendomsskatt.