Seksjonsleder Benedicte Severinsen ved overgrepsmottaket og Kenneth Rafaelsen, leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt, advarer mot økningen av overgrepssaker som involverer unge ofre og overgripere.  Seksjonsleder Benedicte Severinsen ved overgrepsmottaket og Kenneth Rafaelsen, leder seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt, advarer mot økningen av overgrepssaker som involverer unge ofre og overgripere. Foto: Kjartan Bjelland

Etter­forsker flere titalls saker med unge overgri­pere