Mosby oppvekstsenter reiser seg innenfor et område der forekomsten av kvikkleire er kjent. Bakenfor er også boligområdet Håmoen bygd de siste par årene. Risikoen for skred her skal være lav. Mosby oppvekstsenter reiser seg innenfor et område der forekomsten av kvikkleire er kjent. Bakenfor er også boligområdet Håmoen bygd de siste par årene. Risikoen for skred her skal være lav. Foto: Jacob J. Buchard

Skjerper regler i områder med kvikkleire