Skjæringer i fjellet gjør det billigere å bygge motorvei. Man unngår høye utgifter til å bygge tunnel og enda høyere utgifter til å drifte den. Dette bildet er fra området Monan der bygging av ny E 39 foregår. Skjæringer i fjellet gjør det billigere å bygge motorvei. Man unngår høye utgifter til å bygge tunnel og enda høyere utgifter til å drifte den. Dette bildet er fra området Monan der bygging av ny E 39 foregår. Foto: Tormod Flem Vegge

Tiltaket gir billigere vei, men også store naturinngrep