Utrykningsleder Kjetil Carolis Jore ved Valle brannstasjon. Utrykningsleder Kjetil Carolis Jore ved Valle brannstasjon. Foto: Jacob J. Buchard

Brannmannkonflikten i Valle: Styret trekker seg

Styret i Setesdal Brannvesen IKS trekker seg på grunn av den fastlåste konflikten der 15 brannmenn i Valle har sagt opp.

VALLE: – Vi kom ikke videre i forhandlingene, og følte at vi sto i veien for en løsning, sier Dag Haugland, som var styreleder i Setesdal Brannvesen IKS.

– Nå gir vi andre muligheten til å finne den beste løsningen for selskapet. Det er synd det ble slik, men sånn som saken sto nå, ble det vanskelig. Vi fem i styret som representerer eierne ble derfor enige i dag om at vi trekker oss, det var et enkelt valg, sier Haugland.

Evje og Hornnes kommune sendte ut en pressemelding torsdag ettermiddag.

Onsdag skrev Fædrelandsvennen om at 15 av 16 brannmenn ved Setesdal brannvesen IKS avdeling Valle har sagt opp i protest på grunn av en fastlåst lønnskonflikt.

Orker ikke mer

Etter 1. juli kan dermed kommunen være uten denne livsnødvendige tjenesten lokalt.

– Nok er nok. Det er ikke med lett hjerte vi gjør dette, men nå orker vi ikke mer, sa brannkonstabel Magne Kittelstad og utrykningsleder Kjetil Carolis Jore ved Valle brannstasjon.

Nå er det altså klart at brannvesenets styre trekker seg, etter et møte i representantskapet torsdag formiddag. I pressemeldingen torsdag skriver nestleder i representantskapet for Setesdal brannvesen IKS, Svein Arne Haugen følgende:

«Helt fastlåst»

«Styret i Setesdal Brannvesen IKS leverte i dag morges et ønske om å fratre sine verv som styreleder og styremedlemmer i Setesdal Brannvesen IKS. Bakgrunnen for ønsket er at forhandlinger om lokalt tillegg for å bære samband er helt fastlåst. Styret ser ikke lenger noen mulighet for løsning. Styret ønsker derfor at eierne bringer saken videre. Styremedlemmene ser også at man etter en løsning, uansett utfall, vil være i en situasjon der det vil være vanskelig å fortsette sitt arbeid i styret. Saken er nå kommet så på kant at samarbeidsklimaet i fremtiden ikke vil være tilstrekkelig godt.»

Må være konstruktive

Til Fædrelandsvennen utdyper han:

– Nå må vi være konstruktive, vi må komme i mål med dette. Det er ingen som ønsker at dette skal bli helt ødelagt. Onsdag skal vi samles til et møte, og der skal jeg og representantskapsmedlem Jon Rolf Næss møte en representant fra alle kommunene i Setesdal. Da skal vi sammen lage en ramme, slik at vi kommer i mål - for det må vi. Vi er avhengig av en god beredskap i Setesdal, spesielt nå som det nærmer seg påske, sier han.

Brannkonstabel Magne Kittelstad er fornøyd med at styret trekker seg.

Magne Kittelstad og resten av brannmannskapet krever å få økt radiogodtgjørelsen. Foto: Jacob J. Buchard

– At styret trekker seg gjør at vi ser mer positivt på dette. At representantskapet nå går inn med en klar formening om å finne en løsning er bra, sier han.

Kittelstad understreker at brannmennene som har sagt opp, fortsatt står på sine krav.

– Vi har jo sagt opp, og saken er ikke ute av verden før dette er avgjort. Vi har et krav, og det står vi ved. Styret klarte ikke å håndtere dette og vi kom ikke videre - så enkelt er det. Og nå skjer det nok mye i kulissene de neste dagene før møtet på onsdag. Påska nærmer seg, det er mange hytter i Setesdal og det blir et voldsomt trykk. Da trenger man god beredskap, sier Kittelstad.

Må i havn

I pressemeldingen nestleder i representantskapet for Setesdal brannvesen IKS, Svein Arne Haugen har sendt ut, står det videre:

«Representantskapet har gjennom hele prosessen hatt full tillit til styret og har det fortsatt. Samtidig har representantskapet forståelse for styrets ønske og ser at det kan være eneste måte å komme videre på. Representantskapet gjorde derfor følgende vedtak: Dagens fungerende styremedlemmer fra eiersiden i Setesdal brannvesen IKS fritas fra sine styreverv. Inntil nytt styre kan velges overtas det av deres varamedlemmer.»

Svein Arne Haugen mener at beslutningen viser hvor alvorlig eierne ser på konflikten:

– Det er svært uvanlig at man går til så drastiske grep i en slik organisasjon, men det forteller at eierne er innstilt på å ta direkte ansvar for det som skjer videre.

Jeg ber om at alle parter nå bidrar til å roe ned situasjonen og få fremdrift i det videre arbeid. Det er avgjørende at konflikten ikke eskaleres ytterligere, men at alle nå er innstilt på å komme i havn, sier han.